Bokat undersökningstid

Idag har jag definitivbokat en tid för undersökning på sjukhuset. Det blir den 2 februari. Men vi vet inte säkert att jag kommer att få göra undersökningen då. Läkaren vill vanligtvis träffa paret en gång innan undersökningen. Men den vänliga kvinnan jag pratat med där, skulle försöka övertala läkaren att göra undersökningen på en gång, eftersom vi ändå ska remitteras vidare sedan.

Inseminerande kvinnor ska likabehandlas

Alla kvinnor ska likabehandlas när det gäller föräldraskap vid insemination eller äggdonation. Vidare ska barnets rätt till sitt genetiska ursprung stärkas. Detta förslag överlämnades igår till justitieminister Beatrice Ask.

Läs mer...

Nya tider

Givetvis missbedömde jag min menstruation i december. Den kom långt senare än jag beräknat, vilket innebär att den kommer att göra det i januari också, vilket innebär att jag kommer att missa de preliminära tider vi bokat.

Så jag ringde Katarina igen. Hon var lika trevlig den här gången, och vi bokade om lite, så nu har vi en ny och en gammal tid preliminärbokad. Hoppas hoppas att min förbenade vecka lyckas komma rätt nu...

På jobbet vill de att jag ska anmäla mig till en skyddsombudskurs som är precis samtidigt som jag ska på undersökningen. Vill inte.