Samtal på väg hem från dagis

Vidar: Tycker du om mig?
Jag: Det är klart jag gör!
Vidar: Men om jag är bråkig då?
Jag: Då tycker jag inte om dig en liten stund, sen tycker jag om dig igen!

Jag: Tycker du om mig då?
Vidar: Ja!
Jag: Men om jag är bråkig då?
Vidar: Då tycker jag om dig ändå!